Проект передбачає створення в Донецькому державному університеті управління Навчального центру “Університет третього віку” діяльніть якого буде спрямована на начання осіб віком понад 50 років з актуальних для них дисциплін.
Центр розпочне роботу 1 вересня 2015 року

Мета та завдання проекту:
• розвиток, накопичення та управління людським капіталом через розповсюдження освіти впродовж життя та включення людей похилого віку до соціальних систем неформальної освіти та підвищеннякваліфікації в Азербайджані, Росії та Україні;
• проведення кампанії з підвіщення свідомості суспільства та академічної спільности щодо освіти Третього Віку в країнах-партнерах;
• заснування до січня 2015 року центрів Освіти Третього Віку в університетах-партнерах та забезпечення їх сталого функціонування;
• забезпечення рівного доступу до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між поколіннями.