Відповідальна зустріч учасників проекту TEMPUS «Centre for the Third Age Education» відбулась 4 жовтня 2016 року в Universita Degli Studi di Genova (Університет Генуї, Італія).
В рамках міжнародної конференції “Active ageing: from wisdom to life-long learning” було обговорено світовий досвід активного взросління та адаптації людей похилого віку до сучасних умов соціально-економічного середовища, проблем психологічної реабілітації, міжвікової співпраці для ефективного взросління та інш.

Директор Центру “Університет третього віку” ДонДУУ Драгомірова Є.С.  долучилась до дискусії з питань міжвікової інтеграції та співпраці студентів всіх вікових груп ДонДУУ та світової спільноти, наголосила на регіональних особливостях функціонування Університету третього віку та перспективах співпраці із світовою спільнотою Університетів третього віку.

За результатами досліджень учасників програми TEMPUS з Португалії, Італії, Ірландії, Словакії, Росії, України, Азербайджану буде видано збірник Матеріалів міжнародної конференції. Представлені розробки будуть покладені в основу Загальноєвропейської Концепції активного старіння

 

Драгомірова